Пикир

  • Калый

    Калый 2 months ago

    Кунт коюп көрсөң, мында сөздүн төркүнү жалаң көлдөгү мундуздар тууралуу болуп жатат. Андыктан башка аймактардагы мундуздарды иликтеш керек. Ошондо билинет - ким көп, ким аз. Аны качан кылышат - азырынча айтыш кыйын.

  • Толкун

    Толкун 2 months ago

    Эми бул суроого жооп бергилечи - Асманда жылдыз көппү, жэ жерде мундуз көппү? Жэ мунун баары апыртмайбы?

Оставить комментарий