RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Wed, 17 Jan 2018 06:53:34 +0600 Kabar.kg 60 Видео жаңылыктар - 16.01.18 Tue, 16 Jan 2018 20:01:01 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-16.01.18/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-16.01.18/ Жээнбеков Европа аймагы жана БА боюнча Дүйнөлүк банктын вице-президенти Сирил Мюллерди кабыл алды Tue, 16 Jan 2018 18:27:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-evropa-aimagy-zhana-ba-boiuncha-d-in-l-k-banktyn-vitce-prezidenti-siril-miullerdi-kabyl-aldy/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-evropa-aimagy-zhana-ba-boiuncha-d-in-l-k-banktyn-vitce-prezidenti-siril-miullerdi-kabyl-aldy/ Салыктык эмес кирешелер менен ички аудит маселелери кайрадан жөнгө салынууда Tue, 16 Jan 2018 18:16:40 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/salyktyk-emes-kiresheler-menen-ichki-audit-maseleleri-kairadan-zh-ng-salynuuda/ http://kabar.kg/kyr/news/salyktyk-emes-kiresheler-menen-ichki-audit-maseleleri-kairadan-zh-ng-salynuuda/ 2017-жылдын жыйынтыгында атайын каражаттар түрүндө 10 млрд 686 млн сом түшкөн Tue, 16 Jan 2018 17:42:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyldyn-zhyiyntygynda-ataiyn-karazhattar-t-r-nd-10-mlrd-686-mln-som-t-shk-n/ http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyldyn-zhyiyntygynda-ataiyn-karazhattar-t-r-nd-10-mlrd-686-mln-som-t-shk-n/ Бишкек-Ош унаа жолу толугу менен ачык Tue, 16 Jan 2018 17:31:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-osh-unaa-zholu-tolugu-menen-achyk/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-osh-unaa-zholu-tolugu-menen-achyk/ 17-январга карата аба ырайы тууралуу маалымат Tue, 16 Jan 2018 17:10:00 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/17-ianvarga-karata-aba-yraiy-tuuraluu-maalymat/ http://kabar.kg/kyr/news/17-ianvarga-karata-aba-yraiy-tuuraluu-maalymat/ Өзбекстандын калкынын саны 32 млн адамдан ашты Tue, 16 Jan 2018 16:57:48 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstandyn-kalkynyn-sany-32-mln-adamdan-ashty/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstandyn-kalkynyn-sany-32-mln-adamdan-ashty/ “Манас” ААК: Каттамдар кечиктирилген учурдагы тамактануу жана түнөө үчүн аэропорт эмес авиакомпания жооп берет Tue, 16 Jan 2018 16:43:20 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/manas-aak-kattamdar-kechiktirilgen-uchurdagy-tamaktanuu-zhana-t-n-ch-n-aeroport-emes-aviakompaniia-zhoop-beret/ http://kabar.kg/kyr/news/manas-aak-kattamdar-kechiktirilgen-uchurdagy-tamaktanuu-zhana-t-n-ch-n-aeroport-emes-aviakompaniia-zhoop-beret/ "Учак арман": Каримова “Боинг-747” учагынын курмандыктарына арнап ыр чыгарды Tue, 16 Jan 2018 16:23:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/uchak-arman-karimova-boing-747-uchagynyn-kurmandyktaryna-arnap-yr-chygardy/ http://kabar.kg/kyr/news/uchak-arman-karimova-boing-747-uchagynyn-kurmandyktaryna-arnap-yr-chygardy/ Улуттук биримдикти бекемдөө боюнча эксперттик кеңеш «Таза Коом. Жаңы Доор» Улуттук стратегиясынын долбоорун талкуулады Tue, 16 Jan 2018 16:12:23 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/uluttuk-birimdikti-bekemd-boiuncha-eksperttik-ke-esh-taza-koom-zha-y-door-uluttuk-strategiiasynyn-dolboorun-talkuulady/ http://kabar.kg/kyr/news/uluttuk-birimdikti-bekemd-boiuncha-eksperttik-ke-esh-taza-koom-zha-y-door-uluttuk-strategiiasynyn-dolboorun-talkuulady/ Кыргызстан Бишкектеги 13 насос станциясын алмаштыруу үчүн 7,2 млн доллар насыя алууга ниеттенүүдө Tue, 16 Jan 2018 16:03:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-bishkektegi-13-nasos-stantciiasyn-almashtyruu-ch-n-7-2-mln-dollar-nasyia-aluuga-nietten-d/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstan-bishkektegi-13-nasos-stantciiasyn-almashtyruu-ch-n-7-2-mln-dollar-nasyia-aluuga-nietten-d/ Бишкек-Ош жолунда бензовоз оодарылып, 2 тонна күйүүчү май төгүлдү Tue, 16 Jan 2018 15:34:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-osh-zholunda-benzovoz-oodarylyp-2-tonna-k-i-ch-mai-t-g-ld/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkek-osh-zholunda-benzovoz-oodarylyp-2-tonna-k-i-ch-mai-t-g-ld/ Бишкекте унааларды мажбурлап эвакуациялоо башталып, 12 автоунаа эвакуацияланды Tue, 16 Jan 2018 15:26:37 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-unaalardy-mazhburlap-evakuatciialoo-bashtaldy-algachky-k-n-12-avto-evakuatciialandy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-unaalardy-mazhburlap-evakuatciialoo-bashtaldy-algachky-k-n-12-avto-evakuatciialandy/ Бишкектеги башкы балатыны жыйноо иштери башталды (Сүрөт) Tue, 16 Jan 2018 15:02:52 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-bashky-balatyny-zhyinoo-ishteri-bashtaldy-s-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-bashky-balatyny-zhyinoo-ishteri-bashtaldy-s-r-t/ Германияда автобус үйдү сүзүп, 43 адам жабыркады Tue, 16 Jan 2018 14:53:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/germaniiada-avtobus-id-s-z-p-43-adam-zhabyrkady/ http://kabar.kg/kyr/news/germaniiada-avtobus-id-s-z-p-43-adam-zhabyrkady/ 2017-жылы Ош облусунда 16 миңден ашуун ымыркай төрөлгөн Tue, 16 Jan 2018 14:35:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-osh-oblusunda-16-mi-den-ashuun-ymyrkai-t-r-lg-n/ http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-osh-oblusunda-16-mi-den-ashuun-ymyrkai-t-r-lg-n/ Өзбекстанда жолоочулар үчүн мечиттер ачылат Tue, 16 Jan 2018 14:32:13 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-zholoochular-ch-n-mechitter-achylat/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-zholoochular-ch-n-mechitter-achylat/ Имараттар менен курулмаларды этап-этабы менен куруу максаты коюлууда Tue, 16 Jan 2018 14:26:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/imarattar-menen-kurulmalardy-etap-etaby-menen-kuruu-maksaty-koiuluuda/ http://kabar.kg/kyr/news/imarattar-menen-kurulmalardy-etap-etaby-menen-kuruu-maksaty-koiuluuda/ Назарбаевдин АКШга расмий сапары башталды Tue, 16 Jan 2018 14:17:11 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/nazarbaevdin-akshga-rasmii-sapary-bashtaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/nazarbaevdin-akshga-rasmii-sapary-bashtaldy/ Өзбекстан менен Тажикстан виза чектөөлөрүнөн баш тартууга макулдашууда Tue, 16 Jan 2018 13:04:43 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstan-menen-tazhikstan-viza-chekt-l-r-n-n-bash-tartuuga-makuldashuuda/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstan-menen-tazhikstan-viza-chekt-l-r-n-n-bash-tartuuga-makuldashuuda/ Кыргызстанда интернет колдонуучулар түштүк аймактарга караганда түндүктө көп Tue, 16 Jan 2018 12:23:46 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-internet-koldonuuchular-t-sht-k-aimaktarga-karaganda-t-nd-kt-k-p/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-internet-koldonuuchular-t-sht-k-aimaktarga-karaganda-t-nd-kt-k-p/ Сапар Исаков Дүйнөлүк экономикалык форумга катышат Tue, 16 Jan 2018 12:24:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/sapar-isakov-d-in-l-k-ekonomikalyk-forumga-katyshat/ http://kabar.kg/kyr/news/sapar-isakov-d-in-l-k-ekonomikalyk-forumga-katyshat/ Шашылыш эскертүү! Кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө Tue, 16 Jan 2018 11:59:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-eskert-kar-k-chk-t-sh-s-k-t-l-d/ http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-eskert-kar-k-chk-t-sh-s-k-t-l-d/ Музыка дүйнөсүндөгү чоң жоготуу: The Cranberries рок-тобунун солисткасы каза болду Tue, 16 Jan 2018 11:57:14 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/muzyka-d-in-s-nd-g-cho-zhogotuu-the-cranberries-rok-tobunun-solistkasy-kaza-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/muzyka-d-in-s-nd-g-cho-zhogotuu-the-cranberries-rok-tobunun-solistkasy-kaza-boldu/ Адамдын кофе ичкенине жараша мүнөзүн аныктоого болот Tue, 16 Jan 2018 11:38:38 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/adamdyn-kofe-ichkenine-zharasha-m-n-z-n-anyktoogo-bolot/ http://kabar.kg/kyr/news/adamdyn-kofe-ichkenine-zharasha-m-n-z-n-anyktoogo-bolot/ 2017 жылы КР Өкмөттүн Аппаратына өлкөнүн жарандарынан 7 миңден ашуун кайрылуу келип түшкөн Tue, 16 Jan 2018 11:26:08 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-kr-km-tt-n-apparatyna-lk-n-n-zharandarynan-7-mi-den-ashuun-kairyluu-kelip-t-shk-n/ http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-kr-km-tt-n-apparatyna-lk-n-n-zharandarynan-7-mi-den-ashuun-kairyluu-kelip-t-shk-n/ 2017-жылы “Түндүк электр” тарабынан 7,5 млрд сом чогултулду Tue, 16 Jan 2018 11:16:47 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-t-nd-kelektr-tarabynan-7-5-mlrd-som-chogultuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/2017-zhyly-t-nd-kelektr-tarabynan-7-5-mlrd-som-chogultuldu/ “Калкка онкологиялык жардам кɵрсɵтүү жɵнүндɵ” Мыйзамга ɵзгɵртүүлɵр киргизилди Tue, 16 Jan 2018 10:40:48 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kalkka-onkologiialyk-zhardam-k-rs-t-zh-n-nd-myizamga-zg-rt-l-r-kirgizildi/ http://kabar.kg/kyr/news/kalkka-onkologiialyk-zhardam-k-rs-t-zh-n-nd-myizamga-zg-rt-l-r-kirgizildi/ Аба ырайына байланыштуу Ош аэропорту дагы жабылды Tue, 16 Jan 2018 10:32:28 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/aba-yraiyna-bailanyshtuu-osh-aeroportu-dagy-zhabyldy/ http://kabar.kg/kyr/news/aba-yraiyna-bailanyshtuu-osh-aeroportu-dagy-zhabyldy/ Бишкекте ичимдик менен коштолгон отуруш өлүм менен аяктады Tue, 16 Jan 2018 10:15:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-ichimdik-menen-koshtolgon-oturush-l-m-menen-aiaktady/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-ichimdik-menen-koshtolgon-oturush-l-m-menen-aiaktady/