RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Tue, 22 May 2018 16:05:50 +0600 Kabar.kg 60 Ошто акыркы коңгуроо аземинде коопсуздук катуу көзөмөлдөнөт Tue, 22 May 2018 15:33:09 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshto-akyrky-ko-guroo-azeminde-koopsuzduk-katuu-k-z-m-ld-n-t/ http://kabar.kg/kyr/news/oshto-akyrky-ko-guroo-azeminde-koopsuzduk-katuu-k-z-m-ld-n-t/ Жээнбеков “Жүргүзүлүп жаткан соттук реформанын алкагында кабыл алынуучу айрым чаралар жөнүндө” Жарлыкка кол койду Tue, 22 May 2018 15:10:22 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-zh-rg-z-l-p-zhatkan-sottuk-reformanyn-alkagynda-kabyl-alynuuchu-airym-charalar-zh-n-nd-zharlykka-kol-koidu/ http://kabar.kg/kyr/news/zheenbekov-zh-rg-z-l-p-zhatkan-sottuk-reformanyn-alkagynda-kabyl-alynuuchu-airym-charalar-zh-n-nd-zharlykka-kol-koidu/ Ошто 4 айда 81 экстремизм фактысы катталды Tue, 22 May 2018 15:03:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/oshto-4-aida-81-ekstremizm-faktysy-kattaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/oshto-4-aida-81-ekstremizm-faktysy-kattaldy/ “Сосновка” жана “Кара-Көл” постторуна электрондук шлагбаум орнотулууда Tue, 22 May 2018 14:57:40 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/sosnovka-zhana-kara-k-l-posttoruna-elektronduk-shlagbaum-ornotuluuda/ http://kabar.kg/kyr/news/sosnovka-zhana-kara-k-l-posttoruna-elektronduk-shlagbaum-ornotuluuda/ Бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары жамаатка тааныштырылды Tue, 22 May 2018 14:45:07 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bazhy-kyzmatynyn-t-ragasynyn-birinchi-orun-basary-zhamaatka-taanyshtyryldy/ http://kabar.kg/kyr/news/bazhy-kyzmatynyn-t-ragasynyn-birinchi-orun-basary-zhamaatka-taanyshtyryldy/ Калилов: Кытай жолдордун курулушу жана ремонт иштери үчүн КРге дээрлик 1 млрд. доллар насыя берди Tue, 22 May 2018 14:26:28 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kalilov-kytai-zholdordun-kurulushu-zhana-remont-ishteri-ch-n-krge-deerlik-1-mlrd-dollar-nasyia-berdi/ http://kabar.kg/kyr/news/kalilov-kytai-zholdordun-kurulushu-zhana-remont-ishteri-ch-n-krge-deerlik-1-mlrd-dollar-nasyia-berdi/ Чыгыш Казакстанда ири токой өртү өчүрүлүүдө Tue, 22 May 2018 14:16:56 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/chygysh-kazakstanda-iri-tokoi-rt-ch-r-l-d/ http://kabar.kg/kyr/news/chygysh-kazakstanda-iri-tokoi-rt-ch-r-l-d/ Кыргызстанда унаа жолдорун паспорттоштуруу киргизилүүдө - министрлик Tue, 22 May 2018 12:57:20 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-unaa-zholdorun-pasporttoshturuu-kirgizil-d-ministrlik/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-unaa-zholdorun-pasporttoshturuu-kirgizil-d-ministrlik/ “Ала-Тоо айымдары” кыймылы “Кабар” КУМАнын кызматкерин сыйлады Tue, 22 May 2018 12:32:14 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ala-too-aiymdary-kyimyly-kabar-kumanyn-kyzmatkerin-syilady/ http://kabar.kg/kyr/news/ala-too-aiymdary-kyimyly-kabar-kumanyn-kyzmatkerin-syilady/ Кыргызстанда ВИЧтен 2 миңге жакын адам каза болду, алардын 76сы балдар Tue, 22 May 2018 12:14:11 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-vichten-2-mi-ge-zhakyn-adam-kaza-boldu-alardyn-76sy-baldar/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-vichten-2-mi-ge-zhakyn-adam-kaza-boldu-alardyn-76sy-baldar/ Кыргызстандыктар сууга болгон салыкты эсептегичтер аркылуу төлөй башташат Tue, 22 May 2018 11:48:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyktar-suuga-bolgon-salykty-eseptegichter-arkyluu-t-l-i-bashtashat/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstandyktar-suuga-bolgon-salykty-eseptegichter-arkyluu-t-l-i-bashtashat/ Казакстанда «терроризмге» шектелген эки жаран кармалды Tue, 22 May 2018 11:34:03 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kazakstanda-terrorizmge-shektelgen-eki-zharan-karmaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/kazakstanda-terrorizmge-shektelgen-eki-zharan-karmaldy/ Ичүүсү сууга болгон тариф өздүк наркынан төмөн – жогорулатууну талап кылат Tue, 22 May 2018 11:09:30 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ich-s-suuga-bolgon-tarif-zd-k-narkynan-t-m-n-zhogorulatuunu-talap-kylat/ http://kabar.kg/kyr/news/ich-s-suuga-bolgon-tarif-zd-k-narkynan-t-m-n-zhogorulatuunu-talap-kylat/ Бишкекте уурулук кылууну пландап жаткан 4 бала кармалды (сүрөт) Tue, 22 May 2018 10:50:32 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-uuruluk-kyluunu-plandap-zhatkan-4-bala-karmaldy-s-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-uuruluk-kyluunu-plandap-zhatkan-4-bala-karmaldy-s-r-t/ Абылгазиев «Centerra Gold Inc.» компаниясынын аткаруучу директору Скот Перри менен жолугушту Tue, 22 May 2018 10:31:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/abylgaziev-centerra-gold-inc-kompaniiasynyn-atkaruuchu-direktoru-skot-perri-menen-zholugushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/abylgaziev-centerra-gold-inc-kompaniiasynyn-atkaruuchu-direktoru-skot-perri-menen-zholugushtu/ Түркияда жыл сайын өтүүчү фестивалдын алкагында “Кыргызстан кечи” болду Tue, 22 May 2018 10:16:22 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/t-rkiiada-zhyl-saiyn-t-ch-festivaldyn-alkagynda-kyrgyzstan-kechi-boldu/ http://kabar.kg/kyr/news/t-rkiiada-zhyl-saiyn-t-ch-festivaldyn-alkagynda-kyrgyzstan-kechi-boldu/ Бишкекте курулушу бүтө элек көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты Tue, 22 May 2018 09:56:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kurulushu-b-t-elek-k-p-kabattuu-id-n-rt-chykty/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kurulushu-b-t-elek-k-p-kabattuu-id-n-rt-chykty/ Майлуу-Сууда үйлөрдүн жана бала бакчанын короосун сел суулары каптады Tue, 22 May 2018 09:43:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/mailuu-suuda-il-rd-n-zhana-bala-bakchanyn-koroosun-sel-suulary-kaptady/ http://kabar.kg/kyr/news/mailuu-suuda-il-rd-n-zhana-bala-bakchanyn-koroosun-sel-suulary-kaptady/ Бишкекте Муайтай тай боксу боюнча КРнын XIII ачык чемпионаты өттү Tue, 22 May 2018 09:23:24 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-muaitai-tai-boksu-boiuncha-krnyn-xiii-achyk-chempionaty-tt/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-muaitai-tai-boksu-boiuncha-krnyn-xiii-achyk-chempionaty-tt/ Нарын: Ишембиликке 64 миңден ашун адам катышууда Tue, 22 May 2018 09:15:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/naryn-ishembilikke-64-mi-den-ashun-adam-katyshuuda/ http://kabar.kg/kyr/news/naryn-ishembilikke-64-mi-den-ashun-adam-katyshuuda/ Муфтий Токтомушев: Ар бир ажы башчы өзүнүн тобундагы 49 ажы үчүн жооп берет Tue, 22 May 2018 09:03:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/muftii-toktomushev-ar-bir-azhy-bashchy-z-n-n-tobundagy-49-azhy-ch-n-zhoop-beret/ http://kabar.kg/kyr/news/muftii-toktomushev-ar-bir-azhy-bashchy-z-n-n-tobundagy-49-azhy-ch-n-zhoop-beret/ Шашылыш билдирүү: Жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт Tue, 22 May 2018 08:58:45 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-bildir-zhaan-chachyn-katuu-zhaashy-k-t-l-t-1/ http://kabar.kg/kyr/news/shashylysh-bildir-zhaan-chachyn-katuu-zhaashy-k-t-l-t-1/ Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлер ант берүүгө милдеттендирилет Tue, 22 May 2018 08:57:11 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-mamlekettik-kyzmatkerler-ant-ber-g-mildettendirilet/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-mamlekettik-kyzmatkerler-ant-ber-g-mildettendirilet/ Өзбекстанда окуучунун чекесине «эки» коюлган мектепте ири акча уурдоо фактысы аныкталды Mon, 21 May 2018 18:42:26 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-okuuchunun-chekesine-eki-koiulgan-mektepte-iri-akcha-uurdoo-faktysy-anyktaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/zbekstanda-okuuchunun-chekesine-eki-koiulgan-mektepte-iri-akcha-uurdoo-faktysy-anyktaldy/ 22-майга карата өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат Mon, 21 May 2018 18:30:54 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/22-maiga-karata-lk-aimagynda-k-t-lg-n-aba-yraiy-tuuraluu-maalymat/ http://kabar.kg/kyr/news/22-maiga-karata-lk-aimagynda-k-t-lg-n-aba-yraiy-tuuraluu-maalymat/ Видео жаңылыктар - 21.05.18 Mon, 21 May 2018 18:30:51 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-21.05.18/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-21.05.18/ Улуттук онкология жана гематология борборунун жаңы корпусунун курулушу жыйынтыкталат Mon, 21 May 2018 18:27:20 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/uluttuk-onkologiia-zhana-gematologiia-borborunun-zha-y-korpusunun-kurulushu-zhyiyntyktalat/ http://kabar.kg/kyr/news/uluttuk-onkologiia-zhana-gematologiia-borborunun-zha-y-korpusunun-kurulushu-zhyiyntyktalat/ КР Президентинин жаңыланган сайты иштей баштады Mon, 21 May 2018 18:22:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kr-prezidentinin-zha-ylangan-saity-ishtei-bashtady/ http://kabar.kg/kyr/news/kr-prezidentinin-zha-ylangan-saity-ishtei-bashtady/ Нарын: Демөөрчүлөрдөн мектеп Mon, 21 May 2018 18:05:34 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/naryn-dem-rch-l-rd-n-mektep/ http://kabar.kg/kyr/news/naryn-dem-rch-l-rd-n-mektep/ Месси бешинчи жолу “Алтын бутсы” алып, жаңы рекорд койду Mon, 21 May 2018 18:01:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/messi-beshinchi-zholu-altyn-butsy-alyp-zha-y-rekord-koidu/ http://kabar.kg/kyr/news/messi-beshinchi-zholu-altyn-butsy-alyp-zha-y-rekord-koidu/