RSS http://kabar.kg/kyr/rss/ Sun, 19 Nov 2017 13:48:53 +0600 Kabar.kg 60 Кой-Таш аскердик бөлүгүндө жаш аскерлер ант беришти Sat, 18 Nov 2017 13:10:19 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/koi-tash-askerdik-b-l-g-nd-zhash-askerler-ant-berishti/ http://kabar.kg/kyr/news/koi-tash-askerdik-b-l-g-nd-zhash-askerler-ant-berishti/ Видео жаңылыктар 18.11.17 Sat, 18 Nov 2017 12:34:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-18.11.17/ http://kabar.kg/kyr/news/video-zha-ylyktar-18.11.17/ Атамбаев VI Санкт Петербург эл аралык маданий форумунун ачылышына катышты Sat, 18 Nov 2017 10:53:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-vi-sankt-peterburg-el-aralyk-madanii-forumunun-achylyshyna-katyshty/ http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-vi-sankt-peterburg-el-aralyk-madanii-forumunun-achylyshyna-katyshty/ Рак оорусун алдын алуудагы он эки шарт Sat, 18 Nov 2017 10:40:14 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/rak-oorusun-aldyn-aluudagy-on-eki-shart/ http://kabar.kg/kyr/news/rak-oorusun-aldyn-aluudagy-on-eki-shart/ Элвира Сурабалдиева: Мугалимдер, дарыгерлер жана балдар үйүнүн тарбиялануучулары үчүн турак-жайларды куруу керек Fri, 17 Nov 2017 22:48:05 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/elvira-surabaldieva-mugalimder-darygerler-zhana-baldar-i-n-n-tarbiialanuuchulary-ch-n-turak-zhailardy-kuruu-kerek/ http://kabar.kg/kyr/news/elvira-surabaldieva-mugalimder-darygerler-zhana-baldar-i-n-n-tarbiialanuuchulary-ch-n-turak-zhailardy-kuruu-kerek/ Ташкент базарларында максималдуу баалар белгиленди Fri, 17 Nov 2017 22:42:27 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tashkent-bazarlarynda-maksimalduu-baalar-belgilendi/ http://kabar.kg/kyr/news/tashkent-bazarlarynda-maksimalduu-baalar-belgilendi/ Ден соолук: Иммунитетти бекемдөө жолдору Fri, 17 Nov 2017 22:20:53 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/den-sooluk-immunitetti-bekemd-zholdoru/ http://kabar.kg/kyr/news/den-sooluk-immunitetti-bekemd-zholdoru/ Акыркы 10 айда өрт өчүрүүчүлөр 1100 адамдын өмүрү сактап калышкан Fri, 17 Nov 2017 21:56:50 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/akyrky-10-aida-rt-ch-r-ch-l-r-1100-adamdyn-m-r-saktap-kalyshkan/ http://kabar.kg/kyr/news/akyrky-10-aida-rt-ch-r-ch-l-r-1100-adamdyn-m-r-saktap-kalyshkan/ Исаков кыргыз киносунун кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады Fri, 17 Nov 2017 21:46:46 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/isakov-kyrgyz-kinosunun-kyzmatkerlerin-kesiptik-mairamy-menen-kuttuktady/ http://kabar.kg/kyr/news/isakov-kyrgyz-kinosunun-kyzmatkerlerin-kesiptik-mairamy-menen-kuttuktady/ ОГПИде студенттер күнү белгиленди Fri, 17 Nov 2017 20:44:59 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ogpide-studentter-k-n-belgilendi/ http://kabar.kg/kyr/news/ogpide-studentter-k-n-belgilendi/ Атамбаев Владимир Путин менен жолугушту Fri, 17 Nov 2017 20:20:21 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-vladimir-putin-menen-zholugushtu/ http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-vladimir-putin-menen-zholugushtu/ Бишкекте ат чабыш сезону жабылат Fri, 17 Nov 2017 19:35:18 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-at-chabysh-sezonu-zhabylat/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-at-chabysh-sezonu-zhabylat/ Атамбаев иш сапары менен Россияга келди, ал жакта Путин менен жолугушуу өткөрөт Fri, 17 Nov 2017 19:31:04 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-ish-sapary-menen-rossiiaga-keldi-al-zhakta-putin-menen-zholugush-tk-r-t/ http://kabar.kg/kyr/news/atambaev-ish-sapary-menen-rossiiaga-keldi-al-zhakta-putin-menen-zholugush-tk-r-t/ Бишкекте Кытай жараны пара берип жаткан учурда кармалып, эки айга камалды Fri, 17 Nov 2017 16:24:43 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kytai-zharany-para-berip-zhatkan-uchurda-karmalyp-eki-aiga-kamaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-kytai-zharany-para-berip-zhatkan-uchurda-karmalyp-eki-aiga-kamaldy/ Жалал-Абадда “Дени сак жаштар, дени сак өлкө” акциясы өткөрүлдү Fri, 17 Nov 2017 14:04:10 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abadda-deni-sak-zhashtar-deni-sak-lk-aktciiasy-tk-r-ld/ http://kabar.kg/kyr/news/zhalal-abadda-deni-sak-zhashtar-deni-sak-lk-aktciiasy-tk-r-ld/ Бишкекте митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салышты Fri, 17 Nov 2017 13:57:53 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-miting-tk-r-g-ubaktyluu-tyiuu-salyshty/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkekte-miting-tk-r-g-ubaktyluu-tyiuu-salyshty/ "Азаттыктын" түркмөн кызматынын кабарчысына "эч жакка чыкпай отур" деп эскертишти Fri, 17 Nov 2017 12:20:12 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/azattyktyn-t-rkm-n-kyzmatynyn-kabarchysyna-ech-zhakka-chykpai-otur-dep-eskertishti/ http://kabar.kg/kyr/news/azattyktyn-t-rkm-n-kyzmatynyn-kabarchysyna-ech-zhakka-chykpai-otur-dep-eskertishti/ ӨКМ: Отко болгон этиятсыздыктан Баткенде бастырма толук күйүп кетти Fri, 17 Nov 2017 12:16:27 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-otko-bolgon-etiiatsyzdyktan-batkende-bastyrma-toluk-k-i-p-ketti/ http://kabar.kg/kyr/news/km-otko-bolgon-etiiatsyzdyktan-batkende-bastyrma-toluk-k-i-p-ketti/ Кыргыз-казак чек арасында кеминде 600 жүк ташуучу унаа турат – МЧК Fri, 17 Nov 2017 11:50:07 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-kazak-chek-arasynda-keminde-600-zh-k-tashuuchu-unaa-turat-mchk/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyz-kazak-chek-arasynda-keminde-600-zh-k-tashuuchu-unaa-turat-mchk/ Токмокто азык-түлүк сатуучу дүкөн толугу менен күйүп кетти Fri, 17 Nov 2017 11:37:29 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/tokmokto-azyk-t-l-k-satuuchu-d-k-n-tolugu-menen-k-i-p-ketti/ http://kabar.kg/kyr/news/tokmokto-azyk-t-l-k-satuuchu-d-k-n-tolugu-menen-k-i-p-ketti/ Коопсуздук кеңешинин катчысынын жаңы орун басары дайындалды Fri, 17 Nov 2017 11:30:22 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/koopsuzduk-ke-eshinin-katchysynyn-zha-y-orun-basary-daiyndaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/koopsuzduk-ke-eshinin-katchysynyn-zha-y-orun-basary-daiyndaldy/ Дүйшөнбек Зилалиев КР вице-премьер-министри кызматынан бошотулду Fri, 17 Nov 2017 11:27:35 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/duishenbek-zilaliev-kr-vitce-prem-er-ministri-kyzmatynan-boshotuldu/ http://kabar.kg/kyr/news/duishenbek-zilaliev-kr-vitce-prem-er-ministri-kyzmatynan-boshotuldu/ КР спортчулары Кытайдагы кунг-фу чемпионатында байгелүү орундарды алышты Fri, 17 Nov 2017 11:19:21 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kr-sportchulary-kytaidagy-kung-fu-chempionatynda-baigel-orundardy-alyshty/ http://kabar.kg/kyr/news/kr-sportchulary-kytaidagy-kung-fu-chempionatynda-baigel-orundardy-alyshty/ Кыргызстанда эми газ эсептегичинин көрсөткүчүн SMS аркылуу жиберүүгө болот Fri, 17 Nov 2017 11:00:58 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-emi-gaz-eseptegichinin-k-rs-tk-ch-n-sms-arkyluu-zhiber-g-bolot/ http://kabar.kg/kyr/news/kyrgyzstanda-emi-gaz-eseptegichinin-k-rs-tk-ch-n-sms-arkyluu-zhiber-g-bolot/ Бишкектеги “Ресто” чайханасынын чатыры күйүп кетти Fri, 17 Nov 2017 10:57:16 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-resto-chaikhanasynyn-chatyry-k-i-p-ketti/ http://kabar.kg/kyr/news/bishkektegi-resto-chaikhanasynyn-chatyry-k-i-p-ketti/ Патрулдук милиция кызматкерлери дарыгерге чейинки жардам көрсөтө башташат Fri, 17 Nov 2017 10:46:13 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/patrulduk-militciia-kyzmatkerleri-darygerge-cheiinki-zhardam-k-rs-t-bashtashat/ http://kabar.kg/kyr/news/patrulduk-militciia-kyzmatkerleri-darygerge-cheiinki-zhardam-k-rs-t-bashtashat/ КР Өкмөтү Мегаком кайрадан сатыкка коюларын азырынча чече элек – Зилалиев Fri, 17 Nov 2017 10:28:28 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/kr-km-t-megakom-kairadan-satykka-koiularyn-azyryncha-cheche-elek-zilaliev/ http://kabar.kg/kyr/news/kr-km-t-megakom-kairadan-satykka-koiularyn-azyryncha-cheche-elek-zilaliev/ Ысык-Көлдө эл аралык издөөдө жүргөн казакстандык жаран кармалды Fri, 17 Nov 2017 10:15:17 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/ysyk-k-ld-el-aralyk-izd-d-zh-rg-n-kazakstandyk-zharan-karmaldy/ http://kabar.kg/kyr/news/ysyk-k-ld-el-aralyk-izd-d-zh-rg-n-kazakstandyk-zharan-karmaldy/ ӨКМ: Тоңдо катталган жер титирөө боюнча аймактар текшерилди Fri, 17 Nov 2017 09:55:55 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/km-to-do-kattalgan-zher-titir-boiuncha-aimaktar-teksherildi/ http://kabar.kg/kyr/news/km-to-do-kattalgan-zher-titir-boiuncha-aimaktar-teksherildi/ Башкарам десең унутпа, сага көйгөй чечкениң үчүн акча төлөшөт - 10 кеңеш Fri, 17 Nov 2017 09:50:37 +0600 http://kabar.kg/kyr/news/bashkaram-dese-unutpa-saga-k-ig-i-chechkeni-ch-n-akcha-t-l-sh-t-10-ke-esh/ http://kabar.kg/kyr/news/bashkaram-dese-unutpa-saga-k-ig-i-chechkeni-ch-n-akcha-t-l-sh-t-10-ke-esh/