Başbakanın 100 günü

1679 görünümler Hükümet 0

BİŞKEK, 6 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov, hükümet başkanı görevindeki çalışmalarının yüz gününü özetledi. Sayın İsakov, başbakanlık görevinde “Yeni devrime kırk adım” programı başlattı. Hükümet başkanının bu döneme ilişkin başarılarından biri, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Centerra Gold Inc. arasında 11 Eylül 2017'de Çevre Koruma ve Yatırım Geliştirme Stratejik Anlaşmasının imzalanması oldu.

Belgenin başlıca öncelikleri ekoloji, sosyal ortaklık ve yatırım ölçeğinin yaygınlaştırılmasıdır. "Centerra Gold Inc." şirketi, başta Isık-Göl Gölü olmak üzere Kırgızistan'daki çevre koruma faaliyetlerine mali desteğini artırmaya yönelik yeni yükümlülükler üstlenmiştir. Doğal Kaynaklar Geliştirme Fonu, 50 milyon dolar alacak. Centerra'nın yıllık çevre ödemeleri 31o binden 3 milyon ABD doları'na yükselecek.

Kumtor Maden Rehabilitasyon Fonu bütçesi Kırgızistan mali kurumlarında yer alacaktır. Böylece yılda 6 milyon dolardan 69 milyon dolara doldurulacak. Anlaşma üzerine Centerra Gold Inc., Isık-Göl Gölü cemaat alanlarının su arıtma çalışmalarına 50 milyon dolar tahsis edecek.

Kamusal alanda ortaklık genişletilmektedir. Kırgızistan Hükümeti, 14 Eylül 2017'de Kamu Vakfı "Onkolojik Hizmet Destek Vakfı" nın kurulduğu 577 sayılı kararname yayınladı. Centerra Gold Inc. bu Vakıf için 10 milyon dolar tahsis edecek. 7 milyon doların ilk dilimi Founation'ın banka hesabına aktarıldı.

Kumtor Maden Rehabilitasyon Fonu, Kırgız Cumhuriyeti'nin egemenliği altındaki bir yabancı ülkenin yargı yetkisine sahip olmak için şimdiden 23 milyon ABD doları almıştır. Daha sonra bu finansal kaynaklar, yerel ekonominin çıkarları için kullanılacaktır. Önümüzdeki 8-9 yıllık dönemde Fon kaynaklarının tutarı 70 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Şirket üst yönetiminin yapısında değişiklik yapma konusunda da bir mutabakata varıldı. Şu andan itibaren, beş yöneticiden üçü Kırgızistan vatandaşıdır. Bunlar şunlardır: Kurumsal İlişkiler Başkanı, Sürdürülebilir Kalkınma Başkanı ve Genel Müdür. Mevcut "Yeni Devrime Kırk Adım" etkinliğin 3 adımına tekabül etmektedir. 9 adım: "Kırgızistan'a yatırım yapın!", Adım 24 "Sanayi üretiminin canlanması" ve Adım 39 "Çevresel sürdürülebilirlik".

Yorumlar

Yorum Gönder